Nieuws

Dansje voor Groen in het NoordHollands Dagblad.

Lees meer

Evenementen met DvG-label

Outlane-I

Outlane-III     Outlantic
De Stichting

Promo DVG

Bekijk de nieuwe promo!
Door flinke bezuinigingen de aankomende jaren van Staatsbosbeheer, gemeenten en particulieren, komen er tienduizenden hectares bos- en natuurgebieden in de verkoop of zullen worden verwaarloosd omdat er simpelweg geen geld meer is om deze natuurgebieden te onderhouden.

Om zoveel mogelijk natuur voor onszelf en ons nageslacht te behouden hebben wij een uniek concept bedacht.

Door bij festivals, evenementen, concerten, dansfeesten etc., een klein percentage van de opbrengst of ticketverkoop te laten doneren aan Stichting Dansje voor Groen, kunnen wij op deze manier de natuur blijven helpen; vandaag, morgen, overmorgen, zolang als er muziek en dans bestaat.

Hoe helpen wij de natuur: Met het geld wat gedoneerd wordt koopt Stichting Dansje voor Groen bos-, park- en natuurgebied op en gaat deze onderhouden. Zo kunnen mensen (bijvoorbeeld uit de groenvoorziening) die anders hun baan verliezen bij verkoop, alsnog blijven werken en wordt er op een professionele manier onderhoud gepleegd.

Tevens is het de bedoeling van Stichting Dansje voor Groen om mettertijd 1 bos aan te wijzen om daar een culturele status aan te geven. Daar zullen festivals, workshops, beeldenroutes etc. etc. worden georganiseerd om de mens meer te laten betrekken in al dat moois wat de natuur én cultuur in zich heeft.

Zo snijdt het mes aan meerdere kanten en blijft de natuur van ons allemaal!

Het streven is om in iedere provincie van Nederland, en dat zijn er 12, een Dansje voor Groengebied aan te kopen, te beginnen in Noord-Holland.

Want hoe mooi zal het zijn als je later door het Dansje voor Groenbos loopt en kunt zeggen: "daar heb ik voor gedanst!"


Ga naar de website van Outlane festival